Daugiausia atrado dangaus kūnų

Daugiausia atrado dangaus kūnų – 165 asteroidus ir 26 kometas – vilnietis astronomas Kazimieras Černis (g. 1958). Jos yra įrašytos į Tarptautinės astronomų sąjungos Mažųjų planetų centro Mažų planetų, kometų ir išorinių nereguliarių natūralių didžiųjų planetų palydovų padėties matavimų sąvadą.