Gausiausia išskrendančių paukščių rūšis ir bene gausiausia Lietuvos paukščių rūšis

Gausiausia išskrendančių paukščių rūšis ir bene gausiausia Lietuvos paukščių rūšis – kikiliai. Lietuvoje gyvena nominalinis kikilio porūšis (Fringilla coelebs coelebs). 1950–1960 m. 1000 ha plote gyveno 54–134 poros. Dabar kikilių pastebimai sumažėjo. 1975–1985 m. tuose pačiuose plotuose jų buvo 22–93…