Aukščiausia plastiko kamštelių dekoracija

Aukščiausia plastiko kamštelių dekoracija – 4,5 m aukščio, o su eglišakių viršūne 5 m aukščio – sudaryta Voškonių bendruomenės iš apie 15,7 tūkst. kamštelių, išdėliotų skirtingais ornamentais aštuoniabriaunyje kūgyje, primenančiame papuoštą Kalėdų eglutę Voškonių k. (Kauno r.) 2015 m. gruodžio…