Miestas: Joniškis

Didžiausias dovanų maišas

Didžiausias dovanų maišas – 6,03 m aukščio, 5,2 m ilgio, 2,9 m pločio – padarytas iš 120 kg presuoto kartono ir pridėtas maisto bei konditerijos gaminių, iškeptų 30-ties mokinių, dovanotų Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus vargingai gyvenančioms…

Didžiausias salatis

Didžiausias salatis – 7,45 kg masės, 90 cm ilgio – sugautas rokiškėno Stasio Pundziaus Sartų ežere 2016 m. spalio 13 d.

Didžiausias kryžiažodis

Didžiausias kryžiažodis – 7080 spėtinų žodžių, 3594 horizontalių ir 3486 vertikalių žodžių, 2,30 × 2,30 m dydžio su 190 mašinraščio lapų klausimynu – sudarytas Egidijaus Matiuko iš Svėdasų (Anykščių r.), redagavo redakcija „Oho“. Šis kryžiažodis pirmą katą pademonstruotas žurnalo „Oho“…