Daugiausia įstaigų, pasirašiusių įsipareigojimą

Daugiausia įstaigų, pasirašiusių įsipareigojimą – 300 vaikų ugdymo įstaigų – pasirašė „Europos kelių eismo saugos chartiją“ renginių „Aš pasirašau!“ metu, įvykusių 2011 m. balandžio 6-gegužės 12 d. Ją pasirašiusios institucijos, kurias lanko per 105 tūkst. vaikų, įsipareigojo savo iniciatyva pasirinktomis…