Tolimiausia Lietuvoje kelionė kojūkais

Tolimiausia Lietuvoje kelionė kojūkais – 11 km 20 cm atstumą – nuėjo Kretingos r. kultūros centro Vaikų ir jaunimo teatro „Atžalynas“ kojūkininkų trupės kojūkininkai Mantas Kidykas, Kostas Mačius ir Algimantas Verbutas 1,2-1,4 m aukščio kojūkais žingsniuodami 2 val. 22 min.…