Ilgiausia moliūgų eilė

Ilgiausia moliūgų eilė – 214,92 m ilgio, 903 moliūgų – sudaryta sudėjus 68 švietimo įstaigų pedagogų, auklėtinių ir jų artimųjų užaugintus moliūgus į vieną eilę pagal Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ auklėtojos Ritos Stulpinienės sumanymą Vilniaus Vingio parke 2016 m. spalio 7…