TOLIAUSIAI PASAULYJE NUŠOKANTIS VABZDYS

TOLIAUSIAI PASAULYJE (pagal kūno ilgį) NUŠOKANTIS VABZDYS – daugiau kaip 200 kartų toliau už kūno ilgį – blusa (Aphaniptera). Jos kūno ilgis yra apie 2,5 mm, o nušokti gali daugiau kaip 50 cm.