Gausiausia sveikinimais puošta važiuojanti vienodos specialiosios paskirties automobilių vilkstinė

Gausiausia sveikinimais puošta važiuojanti vienodos specialiosios paskirties automobilių vilkstinė – 17 automobilių, nusitęsusi apie 150 m – važiavo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio renginyje su įvairiais ir vienodu „Sveikiname tave, Lietuva!“ automobilius puošiančiu užrašu Vilniaus gatvėmis 2020 metų kovo 7 d.