Daugiausia hidrometeorologijos stočių

Daugiausia hidrometeorologijos stočių veikė 1914 m. Tada jų buvo 36. Ilgainiui kai kurios stotys buvo perkeltos į kitas, stebėjimams patogesnes vietas arba visai uždarytos. 1991 m. sausio 1 d. Lietuvoje veikė 24 meteorologijos, civilinės aviacijos meteorologijos ir aerologijos stotys, 1…