Miestas: Šiauliai

Galingiausia atominė elektrinė

Galingiausia atominė elektrinė – 300 MW galingumo – Ignalinos atominė elektrinė (iki 1975 m. Drukšių atominė elektrinė) Visagine. Pramoninė elektrinės aikštelė užima apie 0,75 km² plotą. Pirmasis energetinis blokas pradėtas eksploatuoti 1983 m. gruodžio 31 d., sustabdytas 2004 m. gruodžio…

GALINGIAUSI PASAULYJE ATOMINIAI REAKTORIAI

GALINGIAUSI PASAULYJE ATOMINIAI REAKTORIAI – po 1500 MW instaliuotos galios – veikė Ignalinos atominėje elektrinėje (iki 1975 m. Drukšių atominė elektrinė) Visagine. Pirmasis energetinis blokas pradėtas eksploatuoti 1983 m. gruodžio 31 d., sustabdytas 2004 m. gruodžio 31 d., antrasis –…

Stambiausias katinas

Stambiausias katinas – 15,1 kg masės – vienuolikos metų amžiaus Europos trumpaplaukių veislės patinas vardu Grikis 2009 m. globotas Virginijos ir Alfonso Bakšių iš Berčiūnų (Panevėžio r.).