Daugiausia pavadinimų keitusi politinė organizacija

Daugiausia pavadinimų keitusi politinė organizacija – 20 kartų – Lietuvos socialdemokratų-komunistų organizacija. Ji, prisitaikydama prie vidaus ir užsienio politikos, taktiniais, organizaciniais ir programiniais tikslais kovoje dėl valdžios skaidosi, jungiasi ir veikia kaip svetimų valstybių politinių organizacijų padalinys, junginys su jomis ar savarankiškai. Jos užuomazga yra 1883 m. Rusijoje susidariusi marksistinė organizacija „Darbo išvadavimo grupė“, 1887 m. Lietuvoje suformavusi socialdemokratų grupę. Pastaroji kelis kartus keitė pavadinimą, kol 1896 m. gegužės 1 d. suformavo Lietuvos socialdemokratų partiją (LSDP), kuri dokumentuose buvo įvardinta kaip Lietuviškoji socialdemokratų partija ir tais pačiais metais suformavo Lietuvos darbininkų sąjungą. LSDP 1902–1905 m. vadinosi Lietuvių socialdemokratų partija. Ji dar vadinosi Lietuvių socialdemokratų darbininkų partija (nuo 1905), Socialdemokratų partija Lietuvoje (nuo 1906 m. birželio), Lietuvos ir Baltarusijos socialdemokratų partija (nuo 1918 m. kovo), Lietuvos ir Baltarusijos socialdemokratų darbininkų partija (nuo 1918 m. liepos). Lietuvos Respublikoje dalis socialdemokratų 1919 m. spalio 3 d. legalizavo LSDP, bet ji 1936 m. vasario 6 d. buvo uždrausta. Kita socialdemokratų dalis, prasidėjus I pasauliniam karui, ėmė bendradarbiauti su Rusijos bolševikų organizacijomis ir 1916 m. lapkričio mėn. Rusijoje sukūrė pirmąsias lietuvių bolševikų organizacijas, vadintas Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos lietuvių rajonais. Nuo 1917 m. rugsėjo mėn. pasivadino Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos (bolševikų) lietuvių rajonais. Šių organizacijų vadovai 1918 m. spalio 1–3 d. įsteigė Lietuvos komunistų partiją (LKP), kuri dokumentuose buvo įvardinta kaip Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partija. 1919 m. kovo 4 d. LKP susijungė su Vakarų Baltarusijos komunistų organizacijomis ir veikė Rusijos komunistų partijos (bolševikų) sudėtyje kaip bendra Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partija. Nuo 1920 m. rugsėjo 5 d. veikė kaip atskira pogrindinė organizacija – Lietuvos komunistų partija (LKP). Nuo 1940 m. birželio mėn. tapo sovietinės okupacijos režimo politine organizacija, kuri 1940 m. spalio 8 d. pavadinta Lietuvos komunistų partija (bolševikai). Nuo 1952 m. spalio 13 d. ji vėl vadinosi Lietuvos komunistų partija. 1989 m. gruodžio 20 d. Lietuvos komunistų organizacija išsiskaidė į dvi grupes. Viena jų pasivadino Lietuvos komunistų partija (savarankiška) LKP (savarankiška), kita – Lietuvos komunistų partija ant Tarybų Sąjungos komunistų partijos platformos. Pastaroji nuo 1990 m. balandžio 21 d. pasivadino Lietuvos komunistų partija (Tarybų Sąjungos komunistų partija), nuo 1990 m. gruodžio mėn. 8 d. vėl vadinasi Lietuvos komunistų partija. 1991 m. rugpjūčio 22 d. uždrausta, bet toliau veikia Lietuvoje nelegaliai. LKP (savarankiška) nuo 1990 m. gruodžio 8 d. pasivadino Lietuvos demokratine darbo partija (LDDP) ir veikė legaliai. 2001 m. sausio 27 d. LDDP susijungė su 1989 m. rugpjūčio 12 d. atsikūrusia LSDP ir perėmė jos pavadinimą. 2018 m. kovo 24 d. skaidydamasi kovoje dėl valdžios įkūrė Lietuvos socialdemokratų darbo partiją.

Dalinkis:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn