Didžiausia saugoma teritorija ir didžiausias nacionalinis parkas

Didžiausia saugoma teritorija ir didžiausias nacionalinis parkas – 58 519 ha ploto – Dzūkijos nacionalinis parkas – Lietuvos valstybinis parkas, apimantis Alytaus, Varėnos, Lazdijų r. ir Druskininkų savivaldybę, įsteigtas 1991 m. balandžio 23 d. gamtiniu ir kultūriniu požiūriu turtingiausioms Dainavos krašto teritorijoms saugoti, tvarkyti bei naudoti. Pagrindiniai uždaviniai – išsaugoti Dainavos krašto gamtinius ir kultūrinius kompleksus, užtikrinti Nemuno ir Merkio santakos upyno ekologinę pusiausvyrą, puoselėti Dzūkijos kultūrines tradicijas, propaguoti tradicinius ūkininkavimo metodus ir sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui.
Parko teritorijoje yra 3 rezervatai, 28 draustiniai, iš jų 8 kraštovaizdžio, 16 gamtinių ir 4 kultūriniai, 44 valstybės saugomi gamtos paveldo objektai, iš jų 18 vertingiausių paskelbti gamtos paminklais, 5 etnokultūriniai kaimai paskelbti kultūros paveldo vertybėmis, 27 architektūros paminklai, 48 ežerai. Parke aptinkamos 1194 augalų, 1029 grybų bei kerpių ir 2107 gyvūnų rūšys, iš jų 254 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Dalinkis:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn