Seniausias nacionalinis parkas

Seniausias nacionalinis parkas – įsteigtas 1974 m. kovo 29 d. – Aukštaitijos nacionalinis parkas yra Ignalinos, Švenčionių ir Utenos r. teritorijoje, siekia išsaugoti, tvarkyti bei naudoti unikalią trijų kraštovaizdžio sričių sandūroje esančią Žeimenos aukštupio ekosistemą, jos gamtos ir etnokultūrines vertybes. Parko plotas 40 574 ha, miškai užima 69 nuošimčius, o vandenys – 15,5 nuošimčių teritorijos.
Parko teritorijoje yra 2 rezervatai, 28 draustiniai, iš jų 7 kraštovaizdžio, 17 gamtinių ir 4 kultūriniai, 17 valstybės saugomų gamtos paveldo objektų, iš jų 9 vertingiausi paskelbti gamtos paminklais, 5 etnokultūriniai kaimai paskelbti kultūros paveldo vertybėmis, 19 architektūros vertybių, 1 technikos paveldo vertybė, 11 piliakalnių, 45 pilkapynai, 126 ežerai. Parke aptiktos 1089 augalų rūšys, iš jų 67 itin retos, įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą. Čia aptinkamos 51 žinduolių, 229 paukščių, 5 roplių ir 11 varliagyvių, 40 žuvų, 2606 bestuburių, iš jų apie 860 vabalų ir 779 drugių rūšių, 137 rūšių gyvūnai įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą.

Dalinkis:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn