Didžiausias lankstinių junginys

Didžiausias lankstinių junginys – 1,75 m aukščio, 3,13 m apimties, 1,05 m sparnų bei 0,9 m uodegos aukščio – gulbė iš 11 630 tarpusavyje sujungtų popieriaus lankstinių padaryta vilnietės Irenos Katinauskienės Kalninės k. (Ignalinos r.) 2012 m.